Často kladené
Otázky a odpovede

Technik s vami telefonicky dohodne vyhovujúci termín inštalácie. Po príchode do vašej domácnosti vám technik ukáže zariadenia, ktoré budú inštalované ku každému TV, na ktorom je signál. Vysvetlí vám zhruba, ako funguje PeopleMeter a ako sa používa. Po podpísaní dohody o účasti na meraní sledovanosti môže technik začať inštalovať. Inštalácia jedného PeopleMetra trvá 30 až 60 minút, v závislosti od typu TV. Technik vám podrobne vysvetlí a názorne ukáže, ako sa PeopleMeter ovláda a nechá vás, aby ste si to vyskúšali. Ak je všetko jasné a nemáte na technika žiadne ďalšie otázky, inštalácia je ukončená.

Áno, je to potrebné. Vždy, keď sa zapne TV, zapne sa aj Peoplemeter, takže je potrebné prihlásiť sa. Ak sa neprihlásite, dáta z vašej domácnosti sa nedostanú do spracovania a pôjdu do “koša”.

V prípade zakúpenia alebo výmeny TV za nový/iný TV, ponechajte prosím PeopleMeter v elektrike a informujte nás o zmene telefonicky, alebo odoslaním správy cez PeopleMeter. Technik príde zapojiť TV k PeopleMetru. Za nahlásenie zmeny TV vás odmeníme bodmi.

V prípade zakúpenia alebo výmeny zariadenia zapojeného do TV, alebo zmeny poskytovateľa televízneho signálu nás prosím informujte telefonicky, alebo odoslaním správy cez PeopleMeter. Za nahlásenie zmeny vás odmeníme bodmi.

Po nahlásení zmeny na našu infolinku si nový TV môžete zapojiť sami bez pripojenia PeopleMetra. Technik vám pripojí PeopleMeter k novému TV po telefonickej dohode v čo najkratšom čase.

V prípade zmeny počtu členov v domácnosti nás prosím informujte. PeopleMetrový panel je postavený podľa určitých noriem, ktoré neustále sledujeme. Počet členov je jednou z nich. Za nahlásenie zmeny počtu členov vás odmeníme bodmi.

V prípade zmeny vzdelania člena domácnosti nás prosím informujte. Vzdelanie je jednou z noriem, ktoré tiež sledujeme.

Žiaľ, nie. PeopleMeter získava informácie len z vašej domácnosti. Ak nám dáte vedieť, kedy odchádzajú, pošleme nášho technika a on odinštaluje PeopleMeter z príslušného TV.

V prípade nefunkčného ovládača k PeopleMetru najskôr skontrolujte, či sú batérie v poriadku. Ak máte doma batérie typu AAA, použite ich, kým od nás nedostanete nové batérie. Ak aj napriek výmene batérii ovládač k PeopleMetru nefunguje, prosím, skontrolujte, či je spárovaný s PeopleMetrom. Ak je spárovaný a stále nefunguje, zavolajte nám, pošleme technika, ktorý vám prinesie funkčný ovládač.

Ak odchádzate na dovolenku a nikto neostáva doma, radi by sme o tom boli informovaní, aby sme si boli istí, že PeopleMeter je v poriadku, aj keď reportuje, že TV nebol pozeraný a aby sme vás nerušili a dopriali vám relax.

Náklady sú minimálne. Každý PeopleMeter má spotrebu okolo 4 watt.

Nie, každý PeopleMeter má svoj vlastný diaľkový ovládač, ktorý nie je možné použiť na inom PeopleMetri.

Žiaľ, to nie je možné. Panelové domácnosti sú špeciálne vybrané. Nemôžeme prijať dobrovoľníkov.

Môže vás kontaktovať náš servisný technik určený pre váš región, alebo panel manažment.

V prípade poruchy, zapojenia nového televízneho prijímača alebo periférneho zariadenia k TV a raz ročne pri kontrole PeopleMetra.
Kontaktujte nás

Keď si kupujete nové alebo ďalšie zariadenie:

 • Keď si kupujete nový televízor
 • Keď chcete odpojiť televízor
 • Keď pripojíte set-top box
 • Keď k televízoru pripojíte prehrávač DVD, hernú konzolu alebo iné zariadenie
 • Pri presune zariadení z jedného televízora na druhý
 • Keď zmeníte poskytovateľa televízneho signálu

Ak nás chcete informovať o zmene vo vašej domácnosti:

 • Keď pribudne dieťa
 • Keď sa niekto nasťahuje
 • Keď sa niekto odsťahuje
 • Keď sa niekomu zmení vzdelanie

Ak máte akékoľvek problémy:

 • S vašim televízorom
 • S PeopleMetrom
 • S diaľkovým ovládačom

Kantar Slovakia

Sky Park Offices

Bottova 2A

811 09 Bratislava

 

TAMpanelSk@kantar.com

www.kantarmedia.com/sk

Bezplatná linka 0800 17 07 17

Čo je potrebné robiť po vstupe do peoplemetrového panelu?

 • Prihlasovať sa. Najdôležitejšou úlohou každého člena panelu je prihlasovanie sa stlačením prideleného tlačidla na ovládači meracieho zariadenia, alebo dotykom na displej PeopleMetra pri vstupe do miestnosti so zapnutým TV.
 • Oznámiť zmeny v zložení domácností (niekto sa prisťahuje alebo odsťahuje, zmení sa vzdelanie niektorého člena domácnosti a pod.).
 • Oznámiť zmeny v technickom vybavení domácnosti (kúpa alebo výmena TV, televízneho vybavenia alebo služby, napríklad zmena poskytovateľa televízneho signálu a pod.).
 • Raz ročne umožniť kontrolu PeopleMetra nášmu technikovi.
 • Vyplniť dotazníky o životnom štýle. Pri vstupe do panelu vyplní každý člen domácnosti vo veku 12+ dotazník v rozsahu 25 otázok, ktorý je potrebné raz ročne aktualizovať.

Za všetky tieto činnosti vás odmeníme bodmi.