Vaše využitie médií sa počíta!

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako televízne stanice vedia, ktoré programy sú populárne a ktoré menej populárne? Odkiaľ pochádzajú hodnotenia, ktoré ukazujú, koľko ľudí videlo program?

 
Kantar Peoplemeter - Sledovanie TV

Naša spoločnosť zostavila v roku 2004 panel za účelom poskytovania spoľahlivých informácií o sledovanosti televízneho vysielania televíznym staniciam, reklamným agentúram a hlavným zadávateľom reklamy.

Panel Kantar je tvorený stovkami slovenských domácností, ktoré boli starostlivo vyberané tak, aby reprezentovali obyvateľstvo celého Slovenska. Sledovanosť televízie sa vyhodnocuje na základe sledovania všetkých členov panelu.

Prostredníctvom účasti v paneli poskytujú informácie televíznym staniciam o tom, ktoré televízne programy sledujú. Tieto informácie sa využívajú pri plánovaní štruktúry vysielaných programov do budúcnosti.